Biography ชีวิตจริง

SoundTrack บรรยายไทย

Narcos Season 3 (2017) นาร์โคส ฝ่าปฏิบัติการทลายยาเสพติด

8.8/10 Series
SoundTrack บรรยายไทย

Narcos Season 2 (2016) นาร์โคส ฝ่าปฏิบัติการทลายยาเสพติด

8.8/10 Series
SoundTrack บรรยายไทย

Narcos Season 1 (2015) นาร์โคส ฝ่าปฏิบัติการทลายยาเสพติด

8.8/10 Series
SoundTrack บรรยายไทย

Peaky Blinders Season 5 (2019) พีกี้ ไบลน์เดอร์ส

8.8/10 Series
SoundTrack บรรยายไทย

Peaky Blinders Season 4 (2017) พีกี้ ไบลน์เดอร์ส

8.8/10 Series
SoundTrack บรรยายไทย

Peaky Blinders Season 3 (2016) พีกี้ ไบลน์เดอร์ส

8.8/10 Series
SoundTrack บรรยายไทย

Peaky Blinders Season 2 (2014) พีกี้ ไบลน์เดอร์ส

8.8/10 Series
SoundTrack บรรยายไทย

Peaky Blinders (2013) พีกี้ ไบลน์เดอร์ส

8.8/10 Series
SoundTrack บรรยายไทย

Asakusa Kid (2021) วัยรุ่นอาซากุสะ

7.3/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Snowden (2016) อัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจ

7.3/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

The Social Network (2010) เดอะโซเชียลเน็ตเวิร์ก

7.7/10 HD
SoundTrack บรรยายไทย

Steve Jobs: The Man in the Machine (2015) สตีฟ จ็อบส์: บุรุษอัจฉริยะ

6.9/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Steve Jobs (2015) สตีฟ จ็อบส์

7.2/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Jobs (2013) สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก

6.0/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Pirates of Silicon Valley (1999) บิล เกทส์ เหนืออัจฉริยะ

7.2/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Winchester (2018) คฤหาสน์ขังผี

5.5/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Radioactive (2020) ยอดหญิงเรเดียม

6.2/10 HD
SoundTrack บรรยายไทย

Sa Balik Baju (2021) เรื่องเล่าสาวออนไลน์

6.3/10 HD
SoundTrack บรรยายไทย

The Bittersweet (2017) หวานอมขมกลืน

5.1/10 HD
SoundTrack บรรยายไทย

Audrey (2020) ออเดรย์

7.1/10 HD
ไทยมาสเตอร์

Heaven Is for Real (2014) สวรรค์นั้นเป็นจริง

5.8/10 HD
SoundTrack บรรยายไทย

Riding in Cars with Boys (2001) เธอสร้างรักกลางใจฉัน

6.5/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Ip Man 4: The Finale (2019) ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล

7.0/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Ip Man 3 (2015) ยิปมัน 3

7.1/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Ip Man 2 (2010) ยิปมัน 2 อาจารย์บรู๊ซลี

7.5/10 HD
พากย์ไทย + บรรยายไทย

Ip Man (2008) ยิปมัน เจ้ากังฟูสู้ยิบตา

8.0/10 HD
พากย์ไทย 5.1 HQ + บรรยายไทย

Squid Game (2021) สควิดเกม เล่นลุ้นตาย

8.3/10 Series